Obchodní podmínky

platné od 1. ledna 2020


adresa provozovny: Podboří 144, Uherské Hradiště, 68609 

Nejsem plátce DPH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Petr Ovsíka, se sídlem v Uherském Hradišti, Podboří 144, IČ: 01601563, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Uherském Hradišti  (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

 • objednat se lze objednat telefonicky, emailem, nebo vyplněním poptávkového formuláře na webových stránkách
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů


CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách v sekci Ceník.

Splatnost cen

 • cena za vybranou službu je splatná v okamžiku předání hotové práce (týká se to svateb a natáčení)
 • v případě focení je splatnost v okamžiku výběru fotek ke zpracování 


FOTOGRAFOVÁNÍ

 Realizace focení

 • všechny druhy fotografování, kromě svatebního, probíhají pouze v pracovních dnech od pondělí do čtvrtku na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem

  Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • u svatebního fotografování se cestovné do 30 km od Uherského Hradiště nepočítá, poté se účtuje 8Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa

Doba focení

doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit

v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakkýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa 

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • do 10-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě
 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)
 • zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit
 • vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě
 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)
 • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • doba dodání fotografií jsou 4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

 • při pozdějším výběru fotografií ke zpracování
 • při výběru 25 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo
 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 4 - 6 týdnů od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1měsíc prodloužit. Po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení
 • do 10 pracovních dnů po svatbě klient obdrží prvních zhruba 10 fotografií

 

Předání fotografií:

 • hotová zakázka se doručí klientům v elektronické galerii prostřednictvím serveru Zonerama
 • předání tištěných fotografií, fotoknih, příp. USB disků probíhá osobně nebo dle domluvy

 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ 

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a ve zmenšené verzi pro web

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii – za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií


Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

 

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční